СООБРАЗНОСТ НА СТОКАТА

Во склад со законот за заштита на потрошувачите, трговецот е должен да испорача производи кои се сообразни со потврдената нарачка.
Тоа значи дека ако во тек на купувањето утврдите дека постои несогласување помеѓу она што сме Ви го потврдиле и она што сте го добиле (во гумите или во услугата), имате право да се жалите и да барате да Ве обештетиме.
Рекламација на сообразност на производите, согласно закон, може да пријавите:
– пo електронски пат, на еmail адресата: sales@novigumi.mk
– по писмен пат, на адреса: НОВИ ГУМИ дооел, ул. Христо Батанџиев бр. 80/1-7 Скопје

ВАЖНО:
Нам ни е битно да знаеме доколку дошло до некое несогласување или несообразност!
Затоа Ве молиме да не контактирате пред да извршите монтажа на купените гуми, како би можеле благовремено да реагираме. Ви благодариме!

КОНТАКТ

Христо Батанџиев бр. 80
Телефон : 079 285 841
sales@novigumi.mk