ОПИСИ, ЦЕНИ И РАСПОЛОЖИВА ЗАЛИХА

НОВИ ГУМИ ДООЕЛ вложува максимални напори да прикаже 100% точни податоци за описите на гумите, вклучувајќи ги и нивните фотографии, како и за цените и податоците за расположивост на гумите, но не ја исклучува можноста за грешки.

Во многу случаи нашите податоци зависат од трети лица, при што ние немаме надлежност над нив, ниту пак можности за проверка на нивната точност, односно истите се во надлежност на нашите деловни партнери.

Поради тоа, го задржуваме правото да ја откажеме нарачката доколку дошло до груба грешка во описот, цената или расположивоста на гумите.

КОНТАКТ

Христо Батанџиев бр. 80
Телефон : 079 285 841
sales@novigumi.mk