НАЧИН НА ИСПОРАКА

Испораката на гумите се врши со курирска служба, а рокот за испорака е најмалку 1, а најмногу 3 работни дена за гумите кои се на расположива залихa. Ако гумите не се во моментот на залиха и треба дополнително да ги набавиме, ќе Ве известиме дополнително за рокот на испорака.

За време на недели и државни празници, не се вршат испораки.
Гумите се испраќаат на адресата која ја имате зададено во процесот на нарачување.
За да може испораката да се одвива без проблеми, на курирската служба и/или вулканизерот кај кого се превземаат гумите (доколку така е договорено), ќе го доставиме Вашето име, презиме и контакт телефон.

Брзината на испораката зависи од начинот на плаќање за кој ќе се одлучите.
Цената на испораката е дефинирана во процесот на нарачување.
Налозите за испорака на гуми со откуп ги даваме до 12 часот.
За гумите за кои организираме испорака до 12 часот, вообичаено време на испорака е 1 работен ден. Гумите кои курирската служба ги превзема покасно, се испорачуваат 1 до 2 работни дена, а зависно од Вашата локација (помали места во внатрешноста на РМ) и до 3 работни дена.
Откако Вашите гуми се предадат на курирската служба, ќе Ви испратиме потврда на email или на SMS/viber/FB Messenger (зависно од начинот на кој сме ја примиле Вашата нарачка) дека гумите се испорачани.

ВАЖНО:
Нам ни е битно гумите да стигнат на адресата која ја сакате и до рокот кој Ви одговара, затоа Ве молиме своите желби и потреби јасно да ни ги соопштите. Доколку имате било какви прашања или недоумици во врска со испораката, Ве молиме слободно да не контактирате на 079 285 841 за да можеме благовремено да реагираме. Ви благодариме!

КОНТАКТ

Христо Батанџиев бр. 80
Телефон : 079 285 841
sales@novigumi.mk